Intervisie: samen leren voor een hoog rendement.

Intervisie houdt in dat de professionals samen groeien in hun vak. Dat gebeurt door actief op zoek te gaan naar antwoorden op praktijkvragen waar de professionals tegen aan lopen. Antwoorden die bijdragen aan professionaliteit, en waardoor men dus sterker in het vak komt te staan.

Twee omschrijvingen van intervisie

  • Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij professionals een beroep doen op collega’s om mee te denken over persoon- en functie gebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie
  • Intervisie is een vorm van collegiale coaching, gericht op vergroting van de eigen professionaliteit

Bij intervisie bespreken we concrete casuïstiek die methodisch is voorbereidt. Het kan ook gaan om vragen over de organisatie of ontwikkelingen in het vakgebied. Het gaat erom elkaar op de hoogte te houden en elkaar optimaal te betrekken bij het proces.

Wat doe we dan als we ‘naar intervisie gaan’?

  • Samen reflecteren en elkaar bevragen over de inbreng van een van de deelnemers
  • Delen van elkaars ideeën, visies en ervaringen
  • Communiceren in onderlinge interactie: we lachen maar zijn ook serieus!
  • Toepassen van nieuwe vaardigheden en andere werkvormen

Een geslaagde intervisie is gebouwd…

  • Op gelijkwaardigheid want er is geen sprake van hiërarchie in de groep
  • Op onderlinge vertrouwelijkheid en geheimhouding
  • Op samen willen leren en je daarvoor actief inzetten
  • Op een vaste structuur met een focus op de leervraag.

En …. op de juiste begeleiding. Dat laatste maakt dat er tijdens de bijeenkomsten een helpende structuur is. Zodat een ieder elkaar open leert bevragen en gezamenlijk de vragen/vraagstukken analyseren. De focus is gericht op oplossingen die voor de deelnemers van de intervisie werken. De begeleiding zorgt ervoor dat de opzet (=samen groeien in het vak) slaagt.

Om de facilitatie goed vorm te geven starten nieuwe groepen in een begeleide opzet. Een externe intervisiecoach als Han Rottink helpt u om de groep op te starten en er voor zorg te dragen dat men na vijf bijeenkomsten zelfstandig verder kan.

Het doel van intervisie

Doel is dat een intervisiegroep ‘zelfsturend’ gaat functioneren. Er is geen leidinggevende bij en men is als gelijken onder elkaar. Veelal is een van de deelnemers de facilitator. Die persoon heeft dan een duidelijke taak (bewaakt het proces; bewaakt structuur en tempo; bewaakt dat iedereen leert), beschikt over vaardigheden (bewaken metacommunicatie en het bewaken van ieders leerproces). Het kan ook mis gaan, als degene in een valkuil trapt (gaat zich met de inhoud bemoeien of verliest de structuur uit het oog).

Voor meer informatie hoe een traject er uit ziet, klik hier.

Heeft u een vraag? Neem dan contact op.

Contact

Laatste nieuws

Basisopleiding Vertrouwenspersoon

Samen met mijn collega Jacobien Kleve heb ik een Basiscursus Vertrouwenspersoon ontwikkeld voor het Kenniscentrum Sociaal Domein in Meppel. Deze opleiding is gecertificeerd. Als je deze volgt en daarna de […]

Lees meer