Profielschets

Ik ben een gedreven, ondernemende, enthousiaste professional. Bij mij gaat het om het leveren van een bijdrage aan het beter functioneren van organisaties en de mensen daarin. Als uitgangspunt telt dat je met inspiratie, humor en onderlinge betrokkenheid resultaten kunt boeken. Mensen beschikken over het vermogen zelf hun leven in te richten en er sturing aan te geven. Deze mensontwikkeling stimuleer en faciliteer ik met verbeelding, vernieuwing en creativiteit, in samenwerking en met optimale inzet van elkaars kwaliteiten. Ik hou ervan om bestaande zaken te ontwikkelen naar verbeterde kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit. Mijn opdrachtgevers waarderen de zichtbare resultaten die mijn aanpak oplevert.

Opleidingen (gecertificeerd)

2016 Trainersopleiding Mindfulness, See True, Maastricht
2015 – 2016 Trainersopleiding (basis en vervolg) Acceptance Commitment Therapy, See True, Maastricht
2015 – 2017 Opleiding Deep Democracy, the Lewis Method (level 1, 2 en 3), Jitske Kramer / Danielle Braun
2015 Transactione Analyse T1-0-1, Logavak Amsterdam
2010 – 2012 Opleiding tot Mediator, Mediation Trainingsinstituut (MTi), Amersfoort
2008 Opleiding Sociaal Panorama, Lucas Derks, Nijmegen
2007 – 2008 Certificatietraining MPA MindSonar, Metaprofiel BV, Nijmegen
1998 – 2000 Doctoraal Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Radboud Universiteit Nijmegen
1993 Leergang technieken voor beleidsontwikkeling en besluitvorming (Camp Matrix Methode), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
1989 – 1991 Gecertificeerd NLP-Master, Instituut voor Eclectische Psycholo­gie, Nijmegen
1985 – 1987 Opleiden & Supervisiekunde (VO), Hogeschool Nijmegen
1982 – 1983 Leergang Organisatie Ontwikkeling (KLF), Hogeschool Nijmegen
1975 – 1979 Opbouwwerk, Katholieke Sociale Academie, Enschede

 

Cursussen, trainingen/deskundigheidsbevordering

 • Motiverende gespreksvoering (Ekklesia Advies / Sergio van der Pluijm)
 • Roos van Leary (SchoutenNelissen / Leary Academy)
 • Progressiegericht werken met groepen (Coert Visser  & Gwenda Schlundt Bodien)
 • Onderhandelen (dr. Willen Mastenbroek)
 • Lemniscaat benadering (Francis Gastmans)
 • Conflicthantering (Boertien)
 • Socratische dialoog (Dialogue Consultants)
 • Provocatief trainen (Nieuwe Dimensies)
 • Provocative therapy (IEP)
 • Ethiek (Nederlands Ziekenhuis Instituut)
 • Organisatie-advieswerk (GITP)
 • Doelgericht functioneren (van Veen & Partners)
 • Simulaties ontwikkelen (Twijnstra Gudde)
 • Coaching (Sant training & advies)
 • Werkconferenties begeleiden (de Galan & Voigt)
 • Kernkwaliteiten (Kern Konsult)

Ervaring

2010 – heden
HanRottink BV en A1Mediation.nl

Functie
Eigenaar

Taken
ik ondersteun en begeleid professionals in sociaal georiënteerde (middelgrote) organisaties. De diensten die ik aanbied zijn te vatten onder de kopjes: mediation; training/coaching/intervisie; interim-management. Dit doe ik vanuit mijn eigen bedrijf en ook in samenwerking met partners (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; Collectief4Mediation; Stimulansz-Welzijn.

.
Bekijk meer werkervaring

 

2002 – 2009
Stichting Rijnstad, welzijn en hulpverlening

Functie
Beleidscontroller/Projectmanager

Taken
ontwikkelen en uitvoeren van projecten op het vlak van: participatie cliënten/klanten (opzet en invoering van een cliëntenraad); primair proces (integratie maatschappelijke dienstverlening en sociaal cultureel werk); wonen en welzijn (samenwerking tussen woningbouwcorporatie en welzijn): ontwikkelen en verzorgen van gerichte deskundigheidsbevordering.

 

2000 – 2001
Stichting Rijnstad, voor sociaal cultureel werk

Functie
Waarnemend directeur vanwege ziekte van de directeur

Taken
verantwoordelijk voor de continuïteit van de onderneming; contactlegging en lobbyen bij de lokale overheid (waaronder het niet ontvangen van compensatie CAO-stijging); integraal eindverantwoordelijk voor beleid en de bedrijfsresultaten. In het bijzonder aandacht voor het opstellen van de sluitende begroting 2002; accommodatiebeleid; aansturing management en functionele afdelingen; sturing van de implementatie van het veranderingstraject voortkomend uit de reorganisatie; ontwikkelen model van resultaatgericht werken; voorbereiding en toezien op de uitvoering van bestuursbesluiten.

 

1995 – 2000
Stichting Rijnstad

Functie
Hoofd Beleid & Informatie (plv. directeur)

Taken
verzamelen en interpreteren van gegevens, signaleren van aandachtspunten voor beleidsvoering m.b.t. de informatievoorziening; leiding geven aan de afdeling ICT en projecten (6 personen); ontwikkelen vraagsturingsmodel in het welzijnswerk. voorbereiden en ontwikkelen van het inhoudelijk strategisch meerjarenbeleid in het algemeen en op onderdelen; voortgangsbewaking beleidscyclus; zorgdragen voor rapportages en het opstellen van adviezen; stimuleren van de inhoudelijke discussies in de organisatie t.a.v. strategische beleidskwesties, e.e.a. in overeenstemming met interne en externe ontwikkelingen in het werk en het werkveld; bewaken van de kwaliteit van uitvoering van beleid; instrument ontwikkelen voor prestatie, kwaliteit en resultaatmeting (PKR).

 

1986 – 1995
Stichting Samenlevingsopbouw op Buurtniveau Arnhem

Functie
Staffunctionaris Deskundigheidsbevordering

Taken
ontwikkelen en (doen) uitvoeren van trainingen op het vlak van sociaal communicatieve vaardigheden; uitvoeren van teambuildingsessies; coachen van managers en projectcoördinatoren; organiseren van symposia en studiedagen; optreden als facilitator bij werkconferenties; verzorgen/begeleiden van intervisiebijeenkomsten; uitvoeren van evaluatieonderzoek; het leiden van projecten op het vlak van buurt- en wijkontwikkeling, netwerkontwikkeling.

 

1981 – 1986
Stichting Samenlevingsopbouw op Buurtniveau Arnhem

Functie
Consulent Vrijwilligersorganisaties

Taken
begeleiden en ondersteunen van het bestuurlijk kader van wijkorganisaties; ondersteuning op het vlak van beleidsbepaling, beleidsuitvoering, organisatie­vraagstukken; realiseren van samenwerkingsverbanden; opstellen van werkplannen en daarbij horende begrotingen; beleidsontwikkeling op het vlak van vrijwilligerswerk en samenlevingsopbouw in nieuwbouwwijken.

 

1978 – 1981
Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland

Functie
Opbouwwerken

Taken
ontwikkelen en uitvoeren van inburgeringtrajecten; begeleiden zelforganisaties; vormen van vrijwilligersgroepen voor vluchtelingenopvang; training en coaching van vrijwillig (Nederlands) kader; verzorgen van presentaties in ontvangende gemeenten; realiseren van samenwerkingsverbanden met autochtone organisaties

Heeft u een vraag? Neem dan contact op.

Contact

Laatste nieuws

Basisopleiding Vertrouwenspersoon

Samen met mijn collega Jacobien Kleve heb ik een Basiscursus Vertrouwenspersoon ontwikkeld voor het Kenniscentrum Sociaal Domein in Meppel. Deze opleiding is gecertificeerd. Als je deze volgt en daarna de […]

Lees meer