Training & Coaching

Eerst veranderen mensen hun denkwijzen, daardoor verandert hun gedrag en daarmee de organisatiecultuur!

Training

Training levert meer dan het aanleren van vaardigheden. Vaak liggen behoeften op een ander niveau. Voorafgaand aan de training vindt afstemming met de opdrachtgever plaats over wat de werkelijke vraag inhoudt, dit kan ook gelden voor de deelnemers aan de training.
Praktisch maatwerk is het uitgangspunt, gericht op het resultaat dat uw organisatie wil bereiken. Trainingen om beter te communiceren, kennis te vergroten of vaardigheden aan te leren met welk doelbereik voor ogen. Om het potentieel aan vermogen in uw organisatie te benutten.

training-coaching-2

Coaching

Coaching is een vorm van begeleiden van personen of teams in hun ontwikkeling, op bais van een gelijkwaardige en veilige relatie en met een afgesproken focus of doel. De verantwoordelijkheid en autonomie voor het leren ligt bij de gecoachte zelf. De coach is ondersteunend bij het afleggen van de weg.

De benadering volgens drie insteken:

  • persoonsgerichte benadering, waarbij het gaat om het individueel ontwikkelen van je eigen vaardigheden, houding en gedrag door oefening, inzicht en acceptatie;
  • zakelijke benadering, de focus richt zich op de werkzaamheden (de taak) die de gecoachte in zijn dagelijkse werk moet verrichten.
  • organisatiecoaching, waarbij de organisatie (veelal een team) het onderwerp van aanpak is.

Laatste nieuws

Teamcoaching bij de HAN

In verband met het uitvallen van de trainster bij de opleiding Teamcoaching bij de HAN neemt Han deze taken waar. Fijn dat ik deze klus mag oppakken, een opleiding die […]

Lees meer

Heeft u een vraag? Neem dan contact op.

Contact