Ad interim

Han Rottink is inzetbaar als er tijdig extra menskracht nodig (ad interim) is dan wel als er met spoed, tijdelijk, in een vacature moet worden voorzien.

Het kan dan gaan om de volgende situaties (die zijn verricht):

  • het tijdelijk invullen van de rol van wijkregisseur
  • het implementeren van een systeem van mediation in de organisatie
  • buurtbemiddeling initiëren en de implementatie begeleiden
  • gedurende een, vooraf overeen te komen, tijd optreden als teambegeleider om het team een verdere stap te laten zetten in hun ontwikkeling (veelal richting zelfsturing)
  • Begeleiden van een participatietraject
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van beleid
bos

“door de bomen het bos zien” (Jan Bommerez)

Drie invalshoeken bij ad Interim

Practice what you preach

Bij een duidelijk omschreven taak die binnen een vastliggend tijdsbestek wordt opgepakt wordt het projectmatig uitgevoerd (het credo is: practice what you preach).

Procesregisseur ad interim

Veelal komt het voor dat de rol van procesregisseur ad interim op de voorgrond treedt. Het gaat dan om het proces, oftewel de weg die je aflegt ergens naartoe. Regie kennen we uit de film en het toneelwereld. Het kan dan gaan om een toneelstuk wat al meerdere keren is gespeeld en wat elke keer opnieuw op zijn wijze op het toneel komt. Vaak is het improviserend toneel, waarbij de regisseur de uitdaging aangaat om met zijn acteurs al improviserend naar een eindresultaat toe te werken. Als we het hebben over procesregie dan denken we aan het laatste.In essentie hangt de kwaliteit van het resultaat af van de mate waarin de deelnemers zich in het resultaat herkennen en verantwoording willen dragen voor de uitvoering. Interactie, communicatie en ontwikkelen zijn de ingrediënten om te komen tot het creëren van iets nieuws.

Beleidsadvies met draagvlak

Het realiseren van een beleidsadvies met draagvlak is een kunst. Dan zitten we op het terrein van beleidsONTWIKKELING. Het draait om een combinatie van betrokken samenwerking, inzicht in het beleidsproces en een op inhoudelijke kennis gebaseerde aanpak. Het uitgangspunt is om bruggen te realiseren tussen de wereld van de denkers, de betrokkenen en de uitvoerders.Vanuit deze gedachte gaat het niet alleen om het advies zelf, maar ook om het proces om intern tot overeenstemming te komen. Het creëren van draagvlak en komen tot een beleid dat door meerdere partijen wordt gedragen, is wezenlijk. In elk proces is er nu eenmaal sprake van verschillende en gemeenschappelijke belangen. Dat moet tot zijn recht komen en levert kracht en inspiratie.Uitgangspunt bij beleidsontwikkeling ligt in de interactieve component. Cruciaal bij het ontwikkelen is vaak de kennis die de organisatie zelf weet te leveren. Met een beperkt onderzoek snel en in korte tijd die relevante kennis en kunde bij de medewerkers boven tafel krijgen is de uitdaging: interactieve beleidsontwikkeling (met o.a. de mogelijkheden die de CampMatrix biedt).

Heeft u een vraag? Neem dan contact op.

Contact

Laatste nieuws

Teamcoaching bij de HAN

In verband met het uitvallen van de trainster bij de opleiding Teamcoaching bij de HAN neemt Han deze taken waar. Fijn dat ik deze klus mag oppakken, een opleiding die […]

Lees meer