Mediation

Herkent u dit? Oneens met de buren over de plaats van een schuurtje in de tuin? In conflict met uw baas over de samenwerking op uw afdeling? Ruzie met uw ex-partner over de omgang met de kinderen? Conflict over de toekomst van uw familiebedrijf?

Er is niets vervelender dan in onvrede met elkaar te leven of te werken. Een situatie die voor niemand gezond is: niet goed voor de mensen, maar ook niet goed voor het functioneren van een organisatie. Mediation inzetten biedt in deze situaties een goede aanpak om tot oplossingen te komen.

Mediation brengt bemiddeling voor mensen die een conflict willen slechten en zich laten helpen door een neutrale en onpartijdige conflictbemiddelaar. Bij mediation werken we aan een duurzame oplossing waar de betrokkenen zich in kunnen vinden. Partijen zetten mediation steeds meer in bij:

  • echtscheidingen
  • arbeidsconflicten
  • burenruzies
  • verzekeringsgeschillen

Drie kenmerken bij mediation

Drie woorden zijn hier leidend: vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en onpartijdigheid.

  • U neemt vrijwillig deel aan de mediation en de mediation vindt plaats in een ongedwongen, informele sfeer.
  • Met de ondertekening van de mediationovereenkomst verbinden u en de andere partij zich tot geheimhouding zodat u beiden vrijuit kunt spreken.
  • Onder begeleiding van een neutrale, onpartijdige derde persoon (de mediator) voert u de gesprekken, de mediator zorgt dat u beiden kunt zeggen wat u zo belangrijk vindt en dat men over en weer goed naar elkaar luistert.

mediationAls helder blijkt wat het conflict inhoudt gaan we aan mogelijke oplossingen werken, u kunt zich vanaf dat moment op de toekomst richten. De mediator oordeelt niet, ook niet over de gekozen oplossing. Wel zorgt de mediator ervoor dat u goed geïnformeerd beslissingen kunt nemen en zich bewust bent van de gevolgen. Met mediation blijft u zelf de regie houden om een oplossing te vinden die het beste past bij uw situatie. Mediation richt zich op het niet verder verslechteren van de relatie, anders dan wat bijvoorbeeld bij rechtspraak (winnaar en verliezer) vaak het geval is.

Werkwijze en kosten

Als u belangstelling heeft dan is aanmelding mogelijk per telefoon of e-mail. We plannen dan gezamenlijk een intakegesprek waarbij beide partijen aanwezig zijn. Vooraf ontvangt u nadere informatie over mediation, o.a. het MfN – Mediation reglement , een vaststellingsovereenkomst en de MfN-gedragsregels. Dit intakegesprek is gratis en duurt ca. 30 minuten. Als na de intake blijkt dat u gezamenlijk verder wilt met mediation, dan volgt aansluitend aan de intake, het daadwerkelijke mediationgesprek.

Voor de duur van dit eerste gesprek spreken we gezamenlijk de tijd af. Het is verstandig om hier ruim de tijd voor te nemen. Veel mensen stellen er prijs op om uitgebreid hun verhaal te kunnen doen, zonder zich te moeten haasten. De mediator begeleidt het gesprek, hij kiest geen partij en los het probleem niet op.

Door zijn objectiviteit, respect voor uw gevoelens, aandacht en oprechte interesse ontstaat er een sfeer waarin u zich gehoord voelt en we op zoek kunnen gaan naar de werkelijke belangen en behoeften achter de harde standpunten en zo naar de oplossing van het probleem

Het verloop van een mediation traject

De mediator helpt bij het oplossen van het conflict; hij brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. De mediator stuurt niet in de zin dat hij oplossingen verzint of adviezen geeft; dat doen de partijen zelf. Oplossingen die de partijen zelf bedenken werken doorgaans beter dan oplossingen die zijn verzonnen door een ander (zoals een advocaat, rechter of arbiter).

De oplossingen die tot stand zijn gekomen, legt de mediator aan het eind van het mediation traject vast in een ‘vaststellingsovereenkomst’. Als een van de belangrijkste resultaten van mediation komt naar voren dat het de meest effectieve en snelste manier blijkt om een conflict te beslechten. Steeds meer mensen kiezen daarom voor mediation als zij een conflict willen oplossen. Met mediation bespaar je immers geld, tijd en stress.

De kosten van mediation

Wat mediation kost hangt sterk af van het honorarium van de mediator, de tijdsduur en de gemaakte kosten. De tijdsduur om met mediation naar een oplossing van het conflict te komen hangt samen met de aard van het conflict, de daarbij betrokken emoties én de manier waarop partijen zich opstellen. De praktijkervaring leert dat een gemiddelde mediation ongeveer tien uur (verdeeld over vier of vijf sessies) in beslag neemt.

Het uurtarief wat Han Rottink in rekening brengt bedraagt € 125,- exclusief BTW, reis en verblijfkosten. De reistijd wordt voor de helft in rekening gebracht.

Bijkomende kosten zijn, eventueel:

  • het huren van een aparte gespreksruimte indien een (gratis) acceptabele ruimte niet voorhanden is;
  • indien partijen tijdens de mediation een beroep doen op derden (advocaten, fiscalisten, makelaars, accountants of andere deskundigen) dan zijn de daaraan verbonden kosten voor beide partijen.

Het honorarium van de mediator hangt niet af van het resultaat. Meestal betalen beide partijen elk de helft van het overeengekomen uurtarief, maar het staat hen vrij om hierover andere afspraken te maken. In conflicten tussen werkgever en werknemer komt het vaak voor dat de werkgever de kosten betaalt. Is dit het geval dan moet duidelijk zijn dat deze situatie de neutraliteit van de mediator op geen enkele wijze beïnvloedt. Dat leggen we ook zo vast in de mediationovereenkomst.

Belangstelling?

Is uw belangstelling voor mediation gewekt dan kunt u een uitgebreide folder aanvragen via het contactformulier. U ontvangt dan eveneens een voorbeeld van een mediationovereenkomst alsmede het MfN-reglement waar Han Rottink zich aan houdt als MfN register mediator. Han Rottink is eveneens gecertificeerd MTi-arbeidsmediator.

NMv MediatorMFN Register Mediator

Heeft u een vraag? Neem dan contact op.

Contact

Laatste nieuws

Basisopleiding Vertrouwenspersoon

Samen met mijn collega Jacobien Kleve heb ik een Basiscursus Vertrouwenspersoon ontwikkeld voor het Kenniscentrum Sociaal Domein in Meppel. Deze opleiding is gecertificeerd. Als je deze volgt en daarna de […]

Lees meer