Supervisie

Gids voor supervanten (8e herz.druk)
Willemine Regouin en Erik de Haan
Koninklijke van Gorcum, Assen 2015
ISBN 978 90 232 554034

In 1991 verscheen de eerste druk van dit boek van de hand van Willemine Regouin. Het boek kreeg destijds al lovende bewoordingen van een nestor van de supervisiekunde (Frans Siegers). Wat destijds al aan sprak is dat het met name een boek is voor de supervisant. Het boek valt in drie onderdelen uiteen. Deel 1 is de eerste oriëntatie met het waarom van supervisie, de contractering met de bijbehorende rechten en plichten en het leren in supervisie. Met een opdracht wordt het gedeelte afgesloten.

Deel 2 van het boek legt de focus op het supervisieproces, die voor het oog heel simpel neergezet als een beginfase, de middenfase en de eindfase. Ook hier treffen we een opdracht aan maar die is opgenomen in het hoofdstuk over het belang van schrijven bij supervisie. Inbreng is van belang en daarbij is schriftelijk materiaal vaak de primaire insteek. Goed om hier aandacht aan te schenken.

Deel 3 legt de nadruk op de verhouding persoon-beroep. Naast de elementen persoon, beroep, de verbinding daartussen is er eveneens aandacht voor het belang van analyseren in supervisie. Naast de zelfanalyse is er de praktijkanalyse waar aandacht voor is, helaas aan beiden kort en (te) bondig.

Tot en met de zevende druk (2007) heeft Regouin het boek herzien en geactualiseerd (m.n. literatuur). Voor de achtste druk was de uitgever genoodzaakt om een andere auteur te benaderen, Willemin Regouin was ondertussen overleden (2012), in de persoon van Erik de Haan. Een auteur die zijn sporen in het brede veld van begeleiding, waar we supervisie ook toe mogen rekenen, heeft verdiend. Goed om te lezen dat hij met name bij zijn revisie heeft willen behouden van wat er al is beschreven. Uiteraard is een update van de literatuur noodzakelijk. Echte veranderingen en toevoegingen zijn er alleen in het eerste deel en in de bijlage. Het raamcontract voor supervisie (bijlage) komt van zijn hand.

Een van de toevoegingen betreft een paragraaf over de worstelingen en kwetsbaarheid waar een supervisor mee te maken krijgt. Supervisie kan intimiderend overkomen en daar is moed en acceptatie bij nodig van de kant van supervisant. De wijze hoe conflicten ontstaan binnen supervisie worden vanuit een drietal invalshoeken belicht (theoretische insteek; stijl van de supervisie; botsing van persoonlijkheden).

De tweede toevoeging betreft de wijze hoe leermateriaal wordt ingebracht. Naast schriftelijk en mondeling is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van ‘audio- dan wel video inbreng’. In een handige tabel komen de plussen en minnen van de benaderingen goed in beeld en kunnen de supervisiedeelnemers er hun voordeel mee doen.

Resumerend. Goed dat de kern van het boek in haar geheel is behouden. De Haan heeft op een correcte en discrete manier zijn aanvullingen aangebracht en daarvoor het boek het volgend decennium ingeleid. Regouin kan tevreden terugkijken hoe haar standaardwerk (want dat is het) de tijd heeft doorstaan en vele studenten (en hun supervisoren) zal begeleiden.

 

drs. Han Rottink, trainer/coach, mediator

 

Heeft u een vraag? Neem dan contact op.

Contact

Laatste nieuws

Teamcoaching bij de HAN

In verband met het uitvallen van de trainster bij de opleiding Teamcoaching bij de HAN neemt Han deze taken waar. Fijn dat ik deze klus mag oppakken, een opleiding die […]

Lees meer