Ouderschapsplan

Liesbeth A. Groenhuijsen
SWP Amsterdam 2014 (2e druk)
ISBN 978 9066 657342

In 2006 verscheen de eerste druk van dit boek van de hand van Liesbeth Groenhuijsen. Een boek wat in 2014 in een tweede druk verscheen. In deze tijd waar het item vechtscheidingen regelmatig in de pers verschijnt is het goed dat deze druk er is. Met name omdat de ondertitel duidelijk aangeeft wat de leze kan verwachten: “de vele gezichten van het belang van het kind”. “Het” belang van het kind is niet eendimensionaal. Het belang is veelvormig, heeft vele gezichten en moet in al zijn aspecten bekeken en gewogen worden. In het opstellen van een ouderschapsplan kan hier recht aan worden gedaan.

De auteur van het boek heeft naast een psychologisch/orthopedagogische scholing een flinke staat van dienst als het gaat op het begeleiden van ouders en kinderen. Het boek is niet alleen geschikt voor mediators, advocaten en andere betrokken professionals, maar ook voor ouders kunnen er hun voordeel mee doen. Kennis nemen van de inhoud kan hen stimuleren om in het ouderschapsplan recht te doen aan de vele belangen van hun kind(eren).

Het boek valt uiteen in drie delen. Van de 130 pagina’s zijn er, in deel 1, 50 gewijd aan de achtergronden van het ouderschapsplan. Hoe is het zover gekomen, welke rechten en plichten zijn te onderscheiden. Naast dat kinderen vele belangen hebben geldt dat ook voor ouders. Vanuit twee invalshoeken komt het ouderschap op een mooie wijze in beeld. De auteur onderscheidt daarbij de existentiële betekenis waarbij het gaat om de ouderwens die er is, het voortleven van jezelf in je kinderen, je kind gelukkig zijn is een bron van ongekend gelijk voor de ouders. Daarnaast is er ook de praktische betekenis. Dan denken we aan het doel in je leven wat kinderen je geeft; kinderen houden je jong: kinderen geven je structuur aan de dag: kinderen brengen je in contact met anderen. We spreken dan wel van de ideale situatie. Na een scheiding moet je daar wel voor werken. Je bent dan wel geen (echtelijke) partners meer, maar tot de dood blijf je wel ouder van de gezamenlijke kinderen.

De overige 80 pagina’s zijn gewijd aan de praktijk van het ouderschapsplan. In vier hoofdstukken komt dit dan naar voren. We starten met de kindaspecten, waar de ontwikkelingsfase van kinderen in beeld komt. Lijkt misschien overbodig maar wel van belang bij een scheiding: oog hebben voor de leeftijden van de kinderen en de betekenissen die dit met zich meebrengt. Naast de kinderen komen ook kenmerken van de ouders naar voren in hoofdstuk 2 van dit praktische deel. De hoofdstukken 3 en 4 gaan in op de relationele aspecten die er spelen en op de praktische kant. Bij dat laatste denken we dan aan: wonen doe je in één huis of in twee? Gehechtheid aan eigen spullen? Welke verantwoordelijkheden moeten gedeeld worden?

Deel 3 omvat de bijlage: een (voorbeeld) ouderschapsplan wat een goed overzicht geeft waar allemaal aan te denken. Een plan wat als voorbeeld kan dienen. De kunst is dat beide ouders komen tot een plan wat op hun situatie is ingericht. Om daaraan te werken kan dit boek een goede bijdrage leveren. Met name is een compliment te maken naar de opbouw in deel 2. Elk hoofdstuk besluit met een paragraaf over “overwegingen en aanbevelingen”. Korte bondige zinsneden die instemmend opgepakt kunnen worden, dan wel aanzetten tot een nieuwe open dialoog om tot afspraken te komen.

 

drs. Han Rottink, trainer/coach, mediator

 

Heeft u een vraag? Neem dan contact op.

Contact

Laatste nieuws

Basisopleiding Vertrouwenspersoon

Samen met mijn collega Jacobien Kleve heb ik een Basiscursus Vertrouwenspersoon ontwikkeld voor het Kenniscentrum Sociaal Domein in Meppel. Deze opleiding is gecertificeerd. Als je deze volgt en daarna de […]

Lees meer