Coworking

Eyeopeners, condities en een quick scan voor succesvol samenwerken
Ton Voogt
Parthenon, Almere, 2013
ISBN 9 789079 578559

Samenwerken. Iedereen doet het en daarbij gaan we uit van onze eigen ervaringen en intenties om tot een goed resultaat te komen. Samenwerken word veelal neergezet als de tegenhanger van vechten. Omdat beiden schijnbaar echte uitersten lijken te zijn plakken we onderhandelen in het midden, waar dan ook menig boek over is verschenen. Het boek wat nu voorligt  richt de foucs op  samenwerken, nog beter de condities om tot goede samenwerking te komen. Condities en juist geen factoren, omdat met deze laatsgenoemde term we snel vervallen in mechanische gevolgen.

Uitgangspunt  zijn de twee basisbehoeften die ieder mens wil inzetten als we keuzen maken. Wij willen onze eigen talenten ontplooien, onze doelen realiseren en dromen waar maken. Daarbij komt dat de wil om bij de ander te horen en de ander tegemoet te treden. In dit veld komt de vraag, wanneer kies je voor jezelf en voor competitie en wanneer ga je voor samenwerken? De auteur, kiest niet, hij laat zijn voorkeur duidelijk blijken voor een en-en aanpak. Zijn boek geeft hiervoor de bouwstenen. De belangrijkste daarbij zijn de negen condities. Maar niet alleen: in het boek zijn diverse opdrachten, puzzels, checklists, vragenlijstjes en uitdagende anekdotes.

De kern, de negen condities voor samenwerking, die op driekwart van het boek in vier groepen zijn geordend, afhankelijk van de relatie die ze hebben met de organisatie. Het gaat dan om:

  • Opbrengsten en gedragsrepertoire: benoemd als de structurele condities;
  • Inschatting van anderen, inschatting over jezelf en tactieken : benoemd als de denkcondities)
  • Afstand, eenvoud en communicatiestructuur: benoemd als de functionele condities;
  • De samenwerkingsvaardigheden, die als specifieke condities in beeld komen.

Hoe de auteur tot deze indeling van deze negen is gekomen wordt niet duidelijk, je kunt condities toevoegen (of weglaten dan wel samenvoegen) maar hij heeft  een keus gemaakt die voor mij een goed en helder werkkader geeft waar mee te werken valt.

Elk van de condities krijgt een uitvoerige duiding. Te beginnen met een “theoriegedeelte”, gevolgd door een quick scan waarna de gereedschapskist open gaat om de condities ook daadwerkelijk te benutten.

Een boek wat voor menig (team)coach een meerwaarde is. Goede fundering, goede toe te passen instrumenten. Wat tegen valt is de vormgeving van het boek. Het blijft niet lekker open liggen en de 17 figuren die allen zijn afgedrukt met een gitzwarte achtergrond. Wat daar het nut van is ontgaat me. In ieder geval valt het niet te kopiëren (als je dat zou willen). Pluspunt in de lay out is de grote letter en dat is ook wat waard.

Al met al een boek wat het waard is om ter hand te nemen.

 

drs. Han Rottink, trainer/coach, mediator

 

Heeft u een vraag? Neem dan contact op.

Contact

Laatste nieuws

Basisopleiding Vertrouwenspersoon

Samen met mijn collega Jacobien Kleve heb ik een Basiscursus Vertrouwenspersoon ontwikkeld voor het Kenniscentrum Sociaal Domein in Meppel. Deze opleiding is gecertificeerd. Als je deze volgt en daarna de […]

Lees meer