Neuro Linguïstisch Programmeren

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) heeft zijn wortels in de psychotherapie, maar wordt ook gebruikt door coaches, trainers, leraren, managers, adviseurs, artsen en andere beroepsgroepen.

Met NLP leer je hoe je door middel van taal en communicatie invloed krijgt op onbewuste breinprocessen. Zo kun je NLP gebruiken om je beter te leren voelen, beter te leren communiceren of betere strategieën te maken voor het werk dat je uitvoert.
Hierdoor bereik je jouw doelen en krijg je meer mogelijkheden in je leven.
NLP werkt toekomst- en oplossingsgericht. Bij NLP gaat het niet om de waarom vraag, het gaat in op hoe iets tot stand komt en hoe dat te veranderen is.

Waar staat NLP voor?

De N staat voor Neuro:
nlpWe nemen de wereld om ons heen waar via onze zintuigen: zien, horen, ruiken en voelen (neurologisch processen). Deze waargenomen informatie slaan we op en gebruiken we om ons eigen unieke model van de wereld te vormen.

De L staat voor Linguïstisch:
hello
Taal, zowel het verbale als non-verbale, betekent veel voor ons functioneren. Taal biedt de mogelijkheid om onze ervaringen die opgeslagen liggen in onze kijk op de wereld, een betekenis te geven. NLP leert ons te begrijpen hoe taal onze denkprocessen, gevoelens en gedragingen beïnvloedt.

De P staat voor Programmeren:
digital
In de manier waarop wij onze ervaringen opslaan gaat volgens bepaalde patronen en structuren. Onbewust volgen we als het ware een bepaald programma dat ons leidt bij ons functioneren. NLP leert ons deze patronen te herkennen en op een natuurlijke manier veranderen, afhankelijk van het doel. Met NLP vergroten we onze flexibiliteit van handelen vervolgens geeft dat meer mogelijkheden om onze doelen waar te maken.

NLP is de wisselwerking tussen drie elementen:

  1. Een methode die de subjectieve ervaring onderzoekt; d.w.z. dat het structuren (elementen en verbanden) in onze beleving opspoort.
  2. Een methode om te modelleren, d.w.z. een manier om menselijke vermogens overdraagbaar te maken met behulp van psychologische veranderingstechnieken.
  3. Een communicatietechnologie, d.w.z. een manier om harmonieuze relaties op te bouwen en de communicatie – binnen en tussen mensen – te verhelderen en te versterken.

Een duidelijke definitie van NLP bestaat niet. Dit komt door de dynamiek van NLP, het breidt zich uit, kent geen dogma’s en iedereen interpreteert NLP op zijn of haar eigen unieke wijze.
Logisch ook want in vele werksettings reikt het nut van NLP ver, van therapie en coaching tot management en onderwijs. Elke beroepsgroep kan het toepassen …. een ieder communiceert toch?

Han Rottink volgde zijn opleiding tot Master-Practitioner (1989/90) bij het IEP in Nijmegen. Het instituut wat begin jaren 80 NLP naar Nederland bracht.

Heeft u een vraag? Neem dan contact op.

Contact

Laatste nieuws

Basisopleiding Vertrouwenspersoon

Samen met mijn collega Jacobien Kleve heb ik een Basiscursus Vertrouwenspersoon ontwikkeld voor het Kenniscentrum Sociaal Domein in Meppel. Deze opleiding is gecertificeerd. Als je deze volgt en daarna de […]

Lees meer