Meta Profiel Analyse
(MPA MindSonar®)

Uw manier van denken bepaalt in sterke mate hoe u zich voelt en hoe u handelt. Dat geldt zowel voor individuen als voor teams en organisaties. De MPA MindSonar® test met als doel iemands manier van denken (cognitieve voorkeuren) te meten. Vergelijk het met een soort röntgenapparaat voor het menselijk denken. MPA meet niet wat u denkt, maar hoe u denkt. MPA brengt uw persoonlijke denkstijl – of die van uw team of organisatie – in kaart.

MPA legt u vragen en keuzes voor. Zo zoekt het naar patronen in hoe u denkt. Van die patronen maakt het grafieken en rapporten. MPA geeft uw manier van denken weer in dertien facetten of dimensies, ook wel ‘metaprogramma’s’ genoemd. Samen geven ze een duidelijk beeld van uw persoonlijke, unieke denkstijl.

 

mpa-graphicMet het woord ‘denken’ doelen we niet alleen op uw gedachten maar ook op wat u voelt en wat u doet. Denken, voelen en doen hangen in sterke mate met elkaar samen. Hoe u denkt bepaalt wat u opvalt en wat u ontgaat: uw denkstijl zet als het ware een filter voor wat u in uw omgeving ziet en hoort. Uw denkstijl bepaalt uw filters en deze filters versterken uw denkstijl. De wisselwerking tussen denken en waarnemen bepaalt wat u voelt. Samen bepalen deze drie (wat u denkt, waarneemt en voelt) op hun beurt hoe u in een gegeven situatie handelt.

We gaan er vanuit, dat u in verschillende situaties verschillend kunt denken. Op uw werk bijvoorbeeld, denkt u misschien heel anders dan wanneer u met uw hobby of uw kinderen bezig bent. Daarom meet MPA altijd uw denkstijl voor een bepaalde situatie of context.

Dertien dimensies van uw denken brengt u met MPA in kaart. In het kort een overzicht waar het om gaat:

1. proactief of reactief, doener of denker?
2. gericht op naartoe of weg van, doelen halen of problemen oplossen?
3. intern of extern gerefereerd eigen koers of andermans?
4. focus op opties of procedure keuzes of stappenplannen?
5. voldoet wel of voldoet niet focus op wat klopt versus wat niet klopt?
6. controle binnen of buiten mijzelf? bepaal ik de omgeving of de omgeving mij?
7. handhaving, ontwikkeling, verandering stabiliteit, geleidelijkheid, snelheid?
8. globaal of specifiek grote lijnen of details?
9. mensen, activiteiten of informatie wat vind ik het belangrijkste?
10. concept, structuur of gebruik essentie, samenhang of praktische toepassing?
11. samen, nabijheid of alleen hecht verband, los team, of solistisch?
12. heden, verleden of toekomst waar ben ik op gericht?
13. visueel, auditief of kinesthetisch beelden, geluiden of gevoelens: wat heeft mijn focus?

Scoretabel-MPA

MPA kent veel toepassingsmogelijkheden: coaching; teambuilding; training & opleiding; organisatieadvies; mediation en conflicthantering; cultuurverandering en loopbaanbegeleiding.

Han Rottink is door Jaap Hollander (directeur MetaProfiel bv) in 2008 opgeleid tot “Certified MPA Professional”.mpa-certified

Heeft u een vraag? Neem dan contact op.

Contact

Laatste nieuws

Basisopleiding Vertrouwenspersoon

Samen met mijn collega Jacobien Kleve heb ik een Basiscursus Vertrouwenspersoon ontwikkeld voor het Kenniscentrum Sociaal Domein in Meppel. Deze opleiding is gecertificeerd. Als je deze volgt en daarna de […]

Lees meer