Deep Democracy

Deep Democracy is een zienswijze en methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Zonder te polderen en zonder conflicten weg te poetsen. Verbindend en participatief leiderschap.

De term ‘deep democracy‘ werd als eerste gebruikt door Arnold Mindell. De Zuid-Afrikanen Myrna en Greg Lewis ontwikkelden deze methode in de jaren negentig in het bedrijfsleven van Zuid-Afrika. Sindsdien wordt het succesvol toegepast als krachtig instrument voor besluitvorming en conflictresolutie binnen groepen met een uiteenlopende diversiteit. Teams die volgens deze methodiek overleggen, winnen aan effectiviteit. Het biedt handvatten voor besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Zonder te polderen en zonder conflicten weg te poetsen. Tegenstellingen en botsende meningen worden op respectvolle wijze met elkaar onderzocht. In dialoog en in discussie.

De Lewis-methode van Deep Democracy is een uiterst praktische facilitatie methode, die zeer bruikbaar is voor iedereen die werkt met groepen en individuen. Het biedt handvatten voor besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Zonder te polderen en zonder conflicten weg te poetsen. Tegenstellingen en botsende meningen worden op respectvolle wijze met elkaar onderzocht. In dialoog en in discussie. De Lewis-methode van deep democracy is een krachtig instrument voor besluitvorming en conflictresolutie binnen groepen met een uiteenlopende diversiteit. Teams die volgens deze methodiek overleggen, winnen aan effectiviteit.

Het is ‘democratisch’ omdat het benadrukt dat elke invalshoek er toe doet en dat de kwaliteit van besluiten het grootste is wanneer zowel de meerderheids- als de minderheidsstem gewaardeerd wordt. Het is ‘deep’ omdat het op een hele praktische manier de emotionelere aspecten en overtuigingen in een groep adresseert.

In de kern is de methode van deep democracy erg simpel: zonder te oordelen ervoor zorgen dat dat wat gezegd moet worden gezegd kan worden. Helaas zijn er vele en diepe menselijke krachten en behoeften die de mogelijkheid tot open dialoog en kritische gesprekken blokkeren, zoals we in het voorbeeld hebben kunnen zien. Maar door alle perspectieven serieus te nemen en ruimte te geven aan de minderheidsstem ontstaat vertrouwen en betrokkenheid

Het is een geschikte aanpak voor iedereen die graag de potentie van en tussen groepen ten volle wil benutten. Door het gebruik van de gespreksmodellen en begeleidingstechnieken van de Lewis-methode van deep democracy, ontstaat een proces waarbij niemand wordt buitengesloten, diversiteit een gegeven is en de wijsheid van de minderheid kan worden benut in de besluitvorming. Onderlinge relaties worden verdiept, de intelligentie van de groep benut.

Deep democracy is zowel in meer hiërarchisch ingerichte organisaties als in egalitaire en netwerkorganisaties bruikbaar. Zeker voor processen waarin co-creatie van belang is en waarin meerdere perspectieven samen tot de maximale oplossing moeten leiden kan een groep veel winst behalen met deze aanpak. Het geeft handen en voeten aan termen als ‘co-creatie, inclusie, verbindend- en participatief leiderschap’.

Laatste nieuws

Basisopleiding Vertrouwenspersoon

Samen met mijn collega Jacobien Kleve heb ik een Basiscursus Vertrouwenspersoon ontwikkeld voor het Kenniscentrum Sociaal Domein in Meppel. Deze opleiding is gecertificeerd. Als je deze volgt en daarna de […]

Lees meer

Heeft u een vraag? Neem dan contact op.

Contact