Bijdrage aan Handboek WMO

Geplaatst op

Onlangs verscheen bij het Kenniscentrum WMO in Meppel het Handboek WMO verschenen. Het boek kunnen we beschouwen als de vraagbaak voor WMO-consulenten en al die andere professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van WMO-beleid. Mooi om hier te vermelden is dat er twee hoofdstukken in staan waar ik een bijdrage aan heb geleverd. Samen met Jacobien Kleve en Tjebbe Hepkema schreven we het hoofdstuk over “Gespreksvoering”. Hierin komen alle vaardigheden aan bod die van groot belang zijn voor het functioneren van de consulent.

Om als professional de eigen kennis op peil te houden en eveneens goed stil te staan bij moeilijke vraagstukken waar je in de praktijk tegen aan loopt is intervisie een instrument wat hier een bijdrage aan kan leveren. In het boek is hier dan ook een hoofdstuk aan gewijd. Samen met Jacobien Kleve zet ik uiteen wat de essenties zijn van intervisie en hoe je hier met collega’s vorm aan kunt geven. Uit onze eigen praktijk als intervisiekundigen geven we variant op een vijftal werkvormen die zijn toe te passen zonder een externe begeleider.

Heeft u interesse in intervisie en zoekt u een begeleider daarvoor? Neem gerust contact met mij op, dan kan ik bezien of Jacobien of ikzelf hierin kunnen voorzien.

Laatste nieuws

Teamcoaching bij de HAN

In verband met het uitvallen van de trainster bij de opleiding Teamcoaching bij de HAN neemt Han deze taken waar. Fijn dat ik deze klus mag oppakken, een opleiding die […]

Lees meer

Heeft u een vraag? Neem dan contact op.

Contact